Logowanie do systemu GPS Icar

Firmy transportowe, przewozowe, kurierskie, logistyczne, spedycyjne

  • Pełna kontrola nad posiadaną w firmie flotą pojazdów
  • Kontrola i optymalizacja tras przejazdów
  • Ograniczenie kosztów użytkowania pojazdów poprzez wyeliminowanie nieprawidłowego ich wykorzystania
  • Zmniejszenie wydatków związanych ze zużyciem paliwa
  • Ułatwienie rozliczenia pracowników z efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz zleconych zadań
  • Uzyskanie informacji o aktualnej lokalizacji pojazdu na mapie cyfrowej, umożliwiające wysłanie najbliższego pojazdu w miejsce zlecenia
  • Monitoring liczby i długości postojów
  • Weryfikacja użytkowania pojazdów w celach prywatnych
  • Kontrola terminowości dostaw
  • Ochrona przewożonych towarów i ładunków.

Biura regionalne w całej Polsce

Znajdź Swojego Przedstawiciela Handlowego