Logowanie do systemu GPS Icar

Zastosowania systemu iCar Solid Security w pojazdach prywatnych

  • Zamontowany sterownik GPS umożliwia monitorowanie aktualnej pozycji pojazdu, istnieje możliwość rozszerzenia systemu o elementy podnoszące bezpieczeństwo pojazdu
  • Możliwość korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych
  • Kontrola nieautoryzowanego uruchomienia pojazdu
  • Alarm w przypadku holowania pojazdu
  • Przekroczenie granicy obszaru strefy/punktu będzie sygnalizowane użytkownikowi aplikacji
  • Możliwość zaplanowania trasy przejazdu
  • Nasz sterownik GPS umożliwia użytkownikowi ubieganie się o zniżkę w części kradzieżowej polisy Autocasco.

Biura regionalne w całej Polsce

Znajdź Swojego Przedstawiciela Handlowego