Logowanie do systemu GPS Icar

Firmy budowlane

  • Zmniejszenie kosztów zużycia paliwa w firmie poprzez pełną kontrolę i ewidencję ilości tankowań paliwa, a także kontrolę miejsc poboru paliwa
  • Wykrywanie ewentualnych kradzieży paliwa dzięki monitorowaniu jego poziomu w baku przez 24 h na dobę oraz dzięki możliwości porównania raportów ze stacji (faktur) z ilością faktycznie zatankowaną do zbiornika
  • Ułatwienie rozliczenia pracowników (operatorów, kierowców) z efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz zleconych zadań
  • Kontrola i optymalizacja tras przejazdów
  • Weryfikacja sposobu wykorzystania pojazdów, przepracowanych motogodzin, wykonanych kursów
  • Ochrona pojazdów przez 24 h na dobę
  • Kontrola miejsc oraz czasu wykonania danego zlecenia.

Biura regionalne w całej Polsce

Znajdź Swojego Przedstawiciela Handlowego