Logowanie do systemu GPS Icar

Firmy komunalne

  • Zmniejszenie kosztów zużycia paliwa w firmie poprzez pełną kontrolę i ewidencję ilości tankowań paliwa, a także kontrolę miejsc poboru paliwa
  • Ułatwienie rozliczenia pracowników z efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz zleconych zadań
  • Kontrola i optymalizacja tras przejazdów
  • Ograniczenie kosztów użytkowania pojazdów poprzez wyeliminowanie nieprawidłowego ich wykorzystania
  • Rozbudowany monitoring pracy pojazdów asenizacyjnych, śmieciarek, hakowców, zamiatarek i innych.

Od dnia 01.07.2013 r. firmy zajmujące się odbiorem, transportem oraz zrzutem odpadów mają bezwzględny obowiązek posiadania monitoringu GPS we wszystkich pojazdach do tego przeznaczonych. Pojazdy te muszą być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z funkcją pozycjonowania satelitarnego, która umożliwi trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów.

System iCar oferowany przez firmę Solid spełnia wszystkie wymogi dotyczące Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Biura regionalne w całej Polsce

Znajdź Swojego Przedstawiciela Handlowego