ul. Ignacego Łyskowskiego 18
71-236 Szczecin
Zachodniopomorskie

+48 91 435 70 00
dok.szczecin@solidsecurity.pl