Logowanie do systemu GPS Icar

{"city":"Warszawa","address":"ul. Postępu 17","phone":"+48 22 668 60 06","mail":"dok@solidsecurity.pl","zip":"02-676","index":36,"points":[20.9975993,52.1809816,0],"woj":"Mazowieckie"}