Logowanie do systemu GPS Icar

{"city":"Radom","address":"ul. Lubelska 9/11","phone":"+48 48 363 40 36","mail":"dok.radom@solidsecurity.pl","zip":"26-600","index":26,"points":[21.1754062,51.3989045,0],"woj":"Mazowieckie"}