ul. 17 Stycznia 60b
06-400 Ciechanów
Mazowieckie

+48 23 672 40 87
dok.ciechanow@solidsecurity.pl