Logowanie do systemu GPS Icar

{"city":"Lublin","address":"ul. Ceramiczna 1","phone":"+48 81 446 52 70","mail":"lublin@solidsecurity.pl","zip":"20-150","index":16,"points":[22.5672617,51.2703524,0],"woj":"Lubelskie"}