ul. Żmigrodzka 253
51-129 Wrocław
Dolnośląskie

+48 71 328 71 05
dok.wroclaw@solidsecurity.pl