Logowanie do systemu GPS Icar

{"city":"Wrocław","address":"ul. Żmigrodzka 253","phone":"+48 71 328 71 05","mail":"dok.wroclaw@solidsecurity.pl","zip":"51-129","index":37,"points":[17.0284043,51.1630035,0],"woj":"Dolnośląskie"}