Logowanie do systemu GPS Icar

{"city":"Inowrocław","address":"ul. Studzienna 12/14","phone":"+48 52 357 53 06","mail":"inowroclaw@solidsecurity.pl","zip":"88-100","index":40,"points":[18.256011,52.794383,0],"woj":"Kujawsko-pomorskie"}